boisko budynek główny 1 piętro budynek główny 2 piętro budynek główny parter Kupiec Poznański 1 Kupiec Poznański 2 oficyna parter przejście kupiec szkoła przejście kupiec szkoła przejście kupiec szkoła przejście kupiec szkoła 1 przejście kupiec szkoła 2 przejście szkoła kupiec przejście szkoła kupiec przejście szkoła kupiec przejście szkoła kupiec 1 szatnia


b p1 p2 p0 kp1 kp2 o0 ks3 ks4 ks5 ks1 ks2 sk2 sk3 sk4 sk1 s
Poniedziałek
1 8:00- 8:45 E.Framska A.Francuz R.Polowczyk A.Bilicka-Jaranowska R.Rożek D.Wachowiak M.KomorowskiA.Jankowiak-Maik T.Kolasińska
2 8:55- 9:40 T.Kolasińska E.Framska R.Polowczyk A.Jaborkhel A.Jankowiak-Maik E.Misch M.KomorowskiK.Dudek M.Rożek
3 9:50-10:35 R.Rożek S.Marciniak A.Wryk M.Komorowski P.Maciejewski L.Skrycka-Kuźniewska I.LinkaK.Dudek R.Połeć
4 10:45-11:30 I.Linka R.Połeć A.Wryk R.Rożek A.Czosnowska A.Włodarczak K.Kurek


A.Jankowiak-Maik A.Francuz J.Pużanowski

K.Zientek M.Rożek
5 11:40-12:25 J.Pużanowski A.Witkowska D.Wachowiak K.Kubacki S.Marciniak L.Skrycka-Kuźniewska Ł.Kubzdyl A.Włodarczak E.Staszak P.Maciejewski K.Kotecka A.Czosnowska


M.Rożek A.Bilicka-Jaranowska
6 12:45-13:30 K.Kubacki K.Kotecka R.Polowczyk A.Francuz E.Framska M.s.Ślęzak J.Pużanowski


M.Rożek
A.Bilicka-Jaranowska
7 13:40-14:25 A.Oliwa A.Nowakowska A.Włodarczak V.Dworecka S.Marciniak A.Wryk Ł.Kubzdyl
A.Francuz
8 14:35-15:20
E.Staszak A.Włodarczak A.Nowakowska A.Witkowska K.Berdzik

A.Francuz
Wtorek
1 8:00- 8:45 R.Rożek A.Bilicka-Jaranowska R.Polowczyk E.Staszak E.Framska S.Marciniak K.KubackiK.Kurek E.Sroka
2 8:55- 9:40 K.Kurek A.Bilicka-Jaranowska K.Berdzik K.Kubacki R.Połeć V.Dworecka J.PużanowskiI.Linka E.Sroka
3 9:50-10:35 R.Rożek E.Misch A.Witkowska A.Jaborkhel K.Kotecka A.Oliwa A.Nowakowska
K.Kurek

Ł.Kubzdyl J.Pużanowski
4 10:45-11:30 P.Maciejewski E.Framska T.Kolasińska A.Nowakowska R.Polowczyk R.Połeć B.Kwiatkowska K.Kubacki

M.Rożek M.Jekel


I.Linka A.Jaborkhel
5 11:40-12:25 M.Komorowski A.Nowakowska T.Kolasińska K.Berdzik M.s.Ślęzak E.Framska I.Linka A.Włodarczak E.Staszak A.Misiak K.Kotecka A.Czosnowska A.Jaborkhel

A.Witkowska M.Rożek
6 12:45-13:30 A.Nowakowska B.Kwiatkowska A.Wryk K.Berdzik A.Włodarczak A.Witkowska I.Linka


S.MarciniakE.Misch A.Jaborkhel
7 13:40-14:25 M.Jekel A.Nowakowska K.Berdzik S.Marciniak E.Staszak A.Oliwa P.Maciejewski
A.Francuz
8 14:35-15:20A.Czosnowska K.Kotecka


Środa
1 8:00- 8:45 R.Polowczyk K.Berdzik
A.Jankowiak-Maik A.Witkowska M.Rożek E.FramskaŁ.Kubzdyl K.Kubacki
2 8:55- 9:40 K.Dudek A.Francuz K.Kotecka E.Staszak A.Włodarczak M.Rożek I.Linka
R.Polowczyk E.Framska
Ł.Kubzdyl K.Kubacki
3 9:50-10:35 R.Rożek K.Kubacki M.Komorowski S.Marciniak A.Czosnowska M.Rożek K.Kurek
A.Oliwa E.Staszak
K.Kotecka V.Dworecka
4 10:45-11:30 Ł.Kubzdyl V.Dworecka E.Misch K.Kubacki L.Skrycka-Kuźniewska J.Pużanowski K.Kurek


A.Jankowiak-Maik
M.Komorowski S.Marciniak
E.Framska K.Berdzik
5 11:40-12:25 A.Nowakowska A.Jaborkhel A.Oliwa V.Dworecka L.Skrycka-Kuźniewska T.Kolasińska Ł.Kubzdyl
A.Francuz
6 12:45-13:30 S.Marciniak A.Jaborkhel A.Nowakowska V.Dworecka A.Wryk E.Framska Ł.KubzdylE.Misch A.Francuz
7 13:40-14:25 R.Polowczyk

A.Nowakowska M.Jekel K.Mądra Ł.Kubzdyl E.Staszak A.Czosnowska
A.Oliwa K.KoteckaE.Misch
8 14:35-15:20 A.Witkowska

A.Wryk B.Kwiatkowska T.Kolasińska A.Francuz


E.Framska
K.Berdzik
Czwartek
1 8:00- 8:45 A.Witkowska V.Dworecka L.Skrycka-Kuźniewska A.Nowakowska M.Jekel M.Komorowski Ł.Kubzdyl
E.Framska
2 8:55- 9:40 A.Nowakowska A.Witkowska K.Berdzik E.Misch K.Kotecka M.Komorowski Ł.Kubzdyl
K.Kurek

I.Linka E.Sroka
3 9:50-10:35 M.Jekel A.Jaborkhel M.s.Ślęzak E.Sroka R.Rożek L.Skrycka-Kuźniewska A.WrykM.Rożek A.Witkowska
4 10:45-11:30 T.Kolasińska A.Jaborkhel K.Berdzik A.Witkowska A.Jankowiak-Maik A.Czosnowska I.Linka
S.Marciniak
5 11:40-12:25 K.Kurek R.Polowczyk E.Staszak K.Dudek M.Jekel J.Pużanowski I.Linka


A.Jankowiak-Maik
A.Jaborkhel
6 12:45-13:30 I.Linka K.Kotecka R.Polowczyk S.Marciniak L.Skrycka-Kuźniewska K.Kubacki K.Dudek


E.Misch
M.Komorowski
7 13:40-14:25 R.Polowczyk S.Marciniak M.s.Ślęzak M.Jekel B.Brzostowska-Chmielewska R.Połeć K.Dudek A.Włodarczak E.Staszak
A.Czosnowska A.OliwaJ.Pużanowski
8 14:35-15:20 M.Jekel A.Czosnowska
A.Oliwa A.Nowakowska R.Połeć

M.s.Ślęzak
Piątek
1 8:00- 8:45 M.Jekel S.Marciniak R.Polowczyk A.Jankowiak-Maik A.Wryk K.Mądra D.Wachowiak E.Staszak A.Włodarczak
A.Czosnowska A.Oliwa I.Linka

K.Dudek L.Skrycka-Kuźniewska
2 8:55- 9:40 D.Wachowiak A.Jankowiak-Maik A.Witkowska A.Nowakowska T.Kolasińska E.Framska V.Dworecka


K.Berdzik A.WrykL.Skrycka-Kuźniewska
3 9:50-10:35 K.Kurek J.Pużanowski D.Wachowiak K.Dudek M.Rożek K.Berdzik I.Linka A.Włodarczak E.Staszak
K.Kotecka A.Oliwa


B.Kwiatkowska A.Witkowska
4 10:45-11:30 J.Pużanowski A.Jaborkhel E.Misch K.Mądra M.Komorowski A.Francuz I.Linka R.Polowczyk

A.Jankowiak-Maik M.Jekel K.Kurek

K.Dudek
5 11:40-12:25 K.Kurek T.Kolasińska R.Polowczyk E.Misch K.Kubacki M.s.Ślęzak Ł.Kubzdyl


M.Jekel A.Jankowiak-Maik


J.Pużanowski L.Skrycka-Kuźniewska
6 12:45-13:30 A.Oliwa A.Czosnowska K.Kotecka V.Dworecka K.Kubacki A.Francuz M.Jekel


M.Komorowski
E.Staszak
7 13:40-14:25 M.Komorowski A.Czosnowska
V.Dworecka L.Skrycka-Kuźniewska M.s.Ślęzak K.Kurek


A.Francuz
T.Kolasińska
8 14:35-15:20 J.Pużanowski A.Bilicka-Jaranowska

M.s.Ślęzakver. 12.00.0001 VULCAN lic. 011293, III Liceum Ogólnokształcące im. św. Jana Kantego, 61-845 Poznań, Strzelecka 10 [ plan_18_09.v15 — ostateczna wersja_2017-09-05_20-36-14.pla - 2017-09-16 ]


b p1 p2 p0 kp1 kp2 o0 ks3 ks4 ks5 ks1 ks2 sk2 sk3 sk4 sk1 s


boisko budynek główny 1 piętro budynek główny 2 piętro budynek główny parter Kupiec Poznański 1 Kupiec Poznański 2 oficyna parter przejście kupiec szkoła przejście kupiec szkoła przejście kupiec szkoła przejście kupiec szkoła 1 przejście kupiec szkoła 2 przejście szkoła kupiec przejście szkoła kupiec przejście szkoła kupiec przejście szkoła kupiec 1 szatnia