boisko strona oficyny boisko strona wejścia głównego budynek główny 1 piętro budynek główny 2 piętro budynek główny parter oficyna 1 piętro oficyna 2 piętro oficyna parter


b2 b1 p1 p2 p0 o1 o2 o0
Poniedziałek1 8:45- 8:50
R.Rożek A.Bilicka-Jaranowska
M.Rożek R.Połeć E.Framska V.Dworecka
2 9:35- 9:45
M.Komorowski A.Bilicka-Jaranowska
P.Maciejewski E.Misch E.Framska V.Dworecka
3 10:30-10:45 I.Linka R.Rożek S.Marciniak
P.Maciejewski R.Połeć E.Framska T.Kolasińska
4 11:30-11:40
I.Linka A.Włodarczak E.Staszak M.Komorowski J.Pużanowski A.Francuz E.Misch
5 12:25-12:50 K.Kurek Ł.Kubzdyl J.Pużanowski A.Włodarczak V.Dworecka B.Błaszczyk A.Czosnowska A.Oliwa
6 13:35-13:40
K.Kurek P.Maciejewski K.Kotecka Ł.Kubzdyl A.Jankowiak-Maik A.Oliwa K.Dudek
7 14:25-14:30
K.Kubacki A.Jaborkhel A.Bilicka-Jaranowska M.s.Ślęzak B.Błaszczyk A.Francuz T.Kolasińska
8 15:15-15:20
Ł.Kubzdyl A.Jaborkhel A.Bilicka-Jaranowska K.Dudek A.Jankowiak-Maik

9 15:20-16:05
K.Dudek

Wtorek1 8:45- 8:50
I.Linka S.Marciniak
A.Bilicka-Jaranowska B.Błaszczyk
E.Sroka
2 9:35- 9:45
E.Sroka S.Marciniak
A.Bilicka-Jaranowska B.Błaszczyk
R.Połeć
3 10:30-10:45 A.Oliwa R.Rożek L.Skrycka-Kuźniewska A.Włodarczak E.Misch B.Błaszczyk A.Czosnowska R.Połeć
4 11:30-11:40
R.Rożek A.Jaborkhel E.Staszak M.Rożek R.Połeć A.Oliwa A.Jankowiak-Maik
5 12:25-12:50 M.Komorowski M.Jekel A.Jaborkhel K.Berdzik K.Kubacki E.Misch J.Pużanowski M.s.Ślęzak
6 13:35-13:40
M.Jekel K.Berdzik I.Kubiak E.Misch R.Polowczyk A.Francuz M.s.Ślęzak
7 14:25-14:30
Ł.Kubzdyl K.Berdzik I.Kubiak K.Kubacki J.Pużanowski A.Francuz A.Jankowiak-Maik
8 15:15-15:20
Ł.Kubzdyl
I.Kubiak
J.Pużanowski

Środa1 8:45- 8:50
Ł.Kubzdyl M.Rożek I.Kubiak K.Dudek
E.Framska K.Kurek
2 9:35- 9:45
K.Dudek I.Kubiak K.Berdzik M.Rożek V.Dworecka E.Framska K.Kurek
3 10:30-10:45 K.Kurek R.Rożek A.Jaborkhel A.Włodarczak K.Berdzik M.Rożek E.Misch K.Dudek
4 11:30-11:40
K.Kurek A.Włodarczak K.Kotecka E.Staszak A.Oliwa E.Framska M.Jekel
5 12:25-12:50 R.Rożek Ł.Kubzdyl A.Jaborkhel K.Kotecka M.s.Ślęzak A.Jankowiak-Maik A.Czosnowska L.Skrycka-Kuźniewska
6 13:35-13:40
Ł.Kubzdyl K.Berdzik I.Kubiak A.Jankowiak-Maik A.Francuz R.Polowczyk B.Błaszczyk
7 14:25-14:30
I.Linka A.Jaborkhel I.Kubiak M.s.Ślęzak K.Kubacki A.Francuz A.Jankowiak-Maik
8 15:15-15:20
I.Linka A.Jaborkhel I.Kubiak Ł.Kubzdyl
A.Francuz
Czwartek1 8:45- 8:50
I.Linka
K.Berdzik E.Sroka
R.Polowczyk V.Dworecka
2 9:35- 9:45
M.Jekel S.Marciniak K.Berdzik M.Rożek
R.Polowczyk E.Sroka
3 10:30-10:45 I.Linka K.Kubacki M.Rożek E.Staszak E.Sroka A.Oliwa A.Czosnowska T.Kolasińska
4 11:30-11:40
I.Linka L.Skrycka-Kuźniewska E.Staszak M.Rożek B.Błaszczyk A.Francuz K.Kubacki
5 12:25-12:50 R.Polowczyk K.Kubacki S.Marciniak E.Staszak E.Misch B.Błaszczyk A.Francuz A.Jankowiak-Maik
6 13:35-13:40
K.Kurek S.Marciniak I.Kubiak M.Jekel E.Misch R.Polowczyk A.Jankowiak-Maik
7 14:25-14:30
I.Linka A.Jaborkhel I.Kubiak B.Brzostowska-Chmielewska R.Połeć J.Pużanowski L.Skrycka-Kuźniewska
8 15:15-15:20
I.Linka A.Bilicka-Jaranowska B.Brzostowska-Chmielewska K.Kurek A.Jankowiak-Maik

Piątek1 8:45- 8:50
R.Rożek I.Kubiak
S.Marciniak M.s.Ślęzak
V.Dworecka
2 9:35- 9:45
R.Polowczyk L.Skrycka-Kuźniewska E.Staszak M.s.Ślęzak A.Francuz A.Czosnowska M.Jekel
3 10:30-10:45 T.Kolasińska R.Rożek A.Włodarczak E.Staszak L.Skrycka-Kuźniewska M.Jekel R.Polowczyk V.Dworecka
4 11:30-11:40
M.Komorowski A.Włodarczak K.Kotecka T.Kolasińska D.Wachowiak E.Framska M.Jekel
5 12:25-12:50 M.Komorowski D.Wachowiak L.Skrycka-Kuźniewska K.Kotecka M.Rożek E.Framska A.Francuz T.Kolasińska
6 13:35-13:40
K.Dudek A.Włodarczak K.Kotecka M.Komorowski B.Błaszczyk A.Oliwa K.Kubacki
7 14:25-14:30
K.Dudek M.s.Ślęzak E.Staszak L.Skrycka-Kuźniewska K.Kubacki A.Oliwa K.Kurek
8 15:15-15:20
K.Kurek

K.Dudek Ł.Kubzdyl

ver. 12.00.0001 VULCAN lic. 011293, III Liceum Ogólnokształcące im. św. Jana Kantego, 61-845 Poznań, Strzelecka 10 [ plan_8_05_2017 -v3.pla - 2017-04-22 ]


b2 b1 p1 p2 p0 o1 o2 o0