boisko strona budynku głównego boisko strona oficyny budynek główny 1 piętro budynek główny 2 piętro budynek główny parter oficyna 1 piętro oficyna 2 piętro oficyna parter szatnia


b1 b2 p1 p2 p0 o1 o2 o0 s
Poniedziałek
1 8:00- 8:45 I.Linka
A.Bilicka-Jaranowska A.Wryk R.Polowczyk E.Misch A.Nowakowska T.Kolasińska M.Rożek
2 8:55- 9:40 I.Linka R.Rożek A.Bilicka-Jaranowska A.Wryk M.s.Ślęzak M.Raszyński R.Polowczyk T.Kolasińska M.Rożek
3 9:50-10:35 R.Rożek M.Komorowski A.Jaborkhel A.Wryk T.Kolasińska B.Błaszczyk E.Framska M.Raszyński L.Skrycka-Kuźniewska
4 10:45-11:30 M.Raszyński J.Pużanowski A.Jaborkhel B.Bartłomiejczak L.Skrycka-Kuźniewska B.Błaszczyk E.Sidor-Banaszek B.MIśków S.Marciniak
5 11:40-12:25 K.Dudek Ł.Kubzdyl E.Staszak B.Bartłomiejczak M.Komorowski A.Czosnowska A.Włodarczak A.Jankowiak-Maik K.Kubacki
6 12:45-13:30 K.Dudek Ł.Kubzdyl P.Maciejewski B.Bartłomiejczak V.Dworecka R.Połeć A.Włodarczak K.Kubacki E.Sidor-Banaszek
7 13:40-14:25 P.Maciejewski
E.Staszak J.Baron-Grzesiak M.s.Ślęzak A.Włodarczak A.Czosnowska M.Komorowski A.Jaborkhel
8 14:35-15:20 K.Dudek
P.Maciejewski A.WrykM.Komorowski
Wtorek
1 8:00- 8:45 I.Linka
A.Jaborkhel J.Baron-Grzesiak B.Kwiatkowska M.s.Ślęzak E.Framska E.Sroka A.Bilicka-Jaranowska
2 8:55- 9:40 R.Rożek J.Pużanowski A.Jaborkhel M.Skorupka R.Polowczyk B.Błaszczyk E.Framska R.Połeć K.Kubacki
3 9:50-10:35 M.Komorowski E.Sroka M.s.Ślęzak A.Witkowska S.Marciniak R.Połeć A.Czosnowska V.Dworecka E.Staszak
4 10:45-11:30 K.Kubacki T.Kolasińska J.Baron-Grzesiak B.Bartłomiejczak L.Skrycka-Kuźniewska A.Nowakowska A.Włodarczak V.Dworecka S.Marciniak
5 11:40-12:25 A.Nowakowska I.Linka A.Jaborkhel K.Berdzik B.MIśków S.Marciniak A.Francuz V.Dworecka L.Skrycka-Kuźniewska
6 12:45-13:30 I.Linka Ł.Kubzdyl K.Berdzik B.Bartłomiejczak K.Frąszczak E.Misch A.Francuz B.MIśków A.Jankowiak-Maik
7 13:40-14:25 I.Linka
E.Staszak J.Baron-Grzesiak B.Bartłomiejczak E.Misch B.MIśków K.Kurek P.Maciejewski
8 14:35-15:20A.Wryk
Środa
1 8:00- 8:45 K.Kurek
A.Jaborkhel J.Baron-Grzesiak K.Berdzik E.Misch J.Pużanowski V.Dworecka A.Jankowiak-Maik
2 8:55- 9:40 Ł.Kubzdyl J.Pużanowski L.Skrycka-Kuźniewska K.Berdzik K.Kubacki B.Błaszczyk E.Framska V.Dworecka M.Rożek
3 9:50-10:35 R.Rożek J.Pużanowski T.Kolasińska K.Berdzik A.Jankowiak-Maik B.Błaszczyk A.Francuz K.Kurek M.Rożek
4 10:45-11:30 Ł.Kubzdyl R.Polowczyk B.Kwiatkowska J.Baron-Grzesiak T.Kolasińska A.Jankowiak-Maik A.Czosnowska V.Dworecka M.Rożek
5 11:40-12:25 K.Dudek M.Komorowski K.Kubacki B.Bartłomiejczak R.Polowczyk E.Framska A.Włodarczak E.Misch M.Rożek
6 12:45-13:30 K.Kurek K.Kubacki S.Marciniak A.Jaborkhel A.Nowakowska A.Francuz A.Włodarczak E.Misch M.Komorowski
7 13:40-14:25 K.Dudek
L.Skrycka-Kuźniewska A.Jaborkhel R.Polowczyk K.Kubacki A.Francuz K.Kurek M.Komorowski
8 14:35-15:20 K.Berdzik
J.Baron-Grzesiak A.Wryk
9 15:30-16:15 I.Linka

J.Baron-Grzesiak
Czwartek
1 8:00- 8:45 Ł.Kubzdyl
A.Wryk K.Berdzik E.Sroka A.Francuz E.Framska I.Linka M.Rożek
2 8:55- 9:40 R.Rożek I.Linka L.Skrycka-Kuźniewska J.Baron-Grzesiak K.Berdzik R.Polowczyk E.Framska V.Dworecka E.Sroka
3 9:50-10:35 M.Komorowski R.Polowczyk A.Wryk E.Staszak S.Marciniak B.Błaszczyk B.MIśków T.Kolasińska M.Raszyński
4 10:45-11:30 R.Rożek E.Framska A.Czosnowska E.Staszak S.Marciniak E.Misch A.Francuz T.Kolasińska A.Włodarczak
5 11:40-12:25 J.Pużanowski K.Kubacki A.Jaborkhel E.Staszak L.Skrycka-Kuźniewska E.Misch A.Francuz B.Błaszczyk A.Jankowiak-Maik
6 12:45-13:30 B.MIśków J.Pużanowski B.Bartłomiejczak A.Włodarczak A.Jankowiak-Maik E.Misch A.Czosnowska E.Sidor-Banaszek R.Połeć
7 13:40-14:25 K.Kurek
A.Bilicka-Jaranowska E.Staszak E.Sidor-Banaszek A.Czosnowska R.Polowczyk A.Francuz M.Skorupka
8 14:35-15:20 K.Kurek
W.Nadobnik
A.Bilicka-Jaranowska

M.s.Ślęzak M.Rożek
9 15:30-16:15 M.SkorupkaPiątek
1 8:00- 8:45 K.Kurek
M.Skorupka A.Wryk L.Skrycka-Kuźniewska B.MIśków A.Czosnowska B.Kwiatkowska M.Rożek
2 8:55- 9:40 K.Kurek M.Raszyński S.Marciniak E.Staszak M.s.Ślęzak E.Misch A.Czosnowska V.Dworecka M.Rożek
3 9:50-10:35 M.Komorowski K.Kurek A.Witkowska B.Bartłomiejczak A.Czosnowska B.Błaszczyk A.Włodarczak A.Francuz J.Pużanowski
4 10:45-11:30 Ł.Kubzdyl K.Kurek A.Jaborkhel S.Marciniak L.Skrycka-Kuźniewska J.Pużanowski B.MIśków T.Kolasińska M.Raszyński
5 11:40-12:25 I.Linka Ł.Kubzdyl S.Marciniak R.Polowczyk T.Kolasińska B.Błaszczyk E.Framska M.Raszyński A.Jankowiak-Maik
6 12:45-13:30 Ł.Kubzdyl I.Linka R.Polowczyk E.Staszak L.Skrycka-Kuźniewska B.MIśków A.Francuz M.Raszyński M.s.Ślęzak
7 13:40-14:25 Ł.Kubzdyl
A.Bilicka-Jaranowska E.Staszak L.Skrycka-Kuźniewska M.s.Ślęzak E.Framska I.Linka M.Komorowski
8 14:35-15:20 K.Dudek


M.s.Ślęzak
ver. 12.00.0001 VULCAN lic. 011293, III Liceum Ogólnokształcące im. św. Jana Kantego, 61-845 Poznań, Strzelecka 10 [ plan_01_02.v5.pla - 2019-02-01 ]


b1 b2 p1 p2 p0 o1 o2 o0 s


boisko strona budynku głównego boisko strona oficyny budynek główny 1 piętro budynek główny 2 piętro budynek główny parter oficyna 1 piętro oficyna 2 piętro oficyna parter szatnia